Adela Konop – wokalistka, pedagog, autorka tekstów i muzyki, obserwatorka świata, kociarrra


Z muzyką związana jestem od wczesnego dzieciństwa. Śpiewam odkąd pamiętam. Od 6 – 13 roku życia grałam na skrzypcach, jednak śpiewanie zawsze było mi bliższe. Już jako nastolatka wiedziałam, że chcę związać swoją przyszłość z muzyką rozrywkową. Brałam udział w warsztatach wokalnych prowadzonych przez Elżbietę Zapendowską, Magdalenę Ptaszyńską, czy Grażynę Łobaszewską – mój największy wokalny autorytet. Po drodze wystąpiłam w kilku konkursach, m.in. „Kryształowa Nuta” w Lidzbarku Warmińskim (Grand Prix), „Soundtrack” w Łomży (I m-ce), czy „Maratonie Piosenki Osobistej” w Świeciu ( I m-ce jako zespół Adelibanda).  Doświadczenie sceniczne zdobywałam również w telewizyjnych programach muzycznych takich jak „Szansa na Sukces”, „Must Be The Music” (z zespołem Adelibanda) oraz „Mam Talent” (z zespołem Adelibanda).
Od 2015 roku jestem absolwentką Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Ukończyłam wokalistykę jazzową w klasie
dr Joanny Żółkoś – Zagdańskiej.
Poszukując własnego stylu chętnie eksperymentuję z materią muzyczną. Uwielbiam szeroko pojęty jazz, soul, muzykę etniczną a także brzmienia alternatywne, przestrzenne z dużą ilością elektroniki. Nieustannie odkrywam w sobie nowe możliwości, lubię „bawić się” głosem. „Wyśpiewuję siebie” poprzez improwizację, co daje mi duże poczucie wolności. Śpiew poza tym, że jest moim sposobem na życie, jest przede wszystkim moją największą pasją i terapią na rzeczywistość. ;-)
Poza wydobywaniem dźwięków, pasjonuję się komponowaniem piosenek, przelewaniem myśli na papier oraz uczeniem innych, jak posługiwać się głosem.
 
Od 2007 – 2010 roku współpracowałam z gitarzystą Adamem Skrętnym
W 2011 roku powstał zespół Adelibanda.
Od 2013 roku współpracuję z gitarzystą, kompozytorem i producentem Sławomirem Szudrowiczem.  Udzieliłam się wokalnie na płycie Grzegorza Pleszyńskiego, skomponowanej i wyprodukowanej przez Sławka Szudrowicza. W 2014 roku nagraliśmy ze Sławkiem ścieżkę dźwiękową do artystycznego filmu pt. „Mała Syrenka”, zrealizowanego przez bydgoskich artystów Martę Filipiak i Łukasza Owczarzaka. 
W 2013 roku w wyniku współpracy z Moniką Wirżajtys (psycholog, psychodramatystka) skomponowałam piosenkę do słów Moniki, pt. „Kołysanka”. Wkrótce potem powstał do niej teledysk.
W 2014 roku zagościłam na płycie zespołu Brda, zatytułowanej „Mean Dry”, wyprodukowanej przez Marka Maciejewskiego.
Jako wokalistka sesyjna nagrałam chórki na płytę Humama Ammari, która ukaże się w 2016 roku.

Na co dzień występuję jako Adela Konop lub Adelibanda, od sierpnia 2014 roku jestem częścią bydgoskiej grupy o nazwie TKANKA (Irek Zaręba, Karol Szolz, Andrzej Neumann). Od niedawna funkcjonuję także jako solistka: Projekt Breakout (Marcin Cholewa, Krol Szolz, Darek Osiński, Joanna Glubiak), poświęconemu pamięci Miry Kubasińskiej i legendarnemu zespołowi Breakout. Jako chórzystka współpracuję z zespołem
The Echoes Project.


 

Adela Konop, vocalist, educationalist, songwriter, music composer, observer of the world, cats lover...

I have been bound up in music since my early childhood. I have been singing since I remember. From the age of 6 to 13 I played the violin, but singing has always been closer to my heart. As a teenager I already knew I wanted to get involved in jazz and popular music. I took part in vocal workshops led by Elzbieta Zapendowska, Magdalena Ptaszynska or Grazyna Lobaszewska - the last being my biggest vocal authority.

I also took part in some competitions, like "The Crystal Note" in Lidzbark Warminski (Grand Prix), "The Soundtrack" in Łomza (1st place), or "The Personal Song Marathon" in Swiecie (1st place as a band, "Adelibanda"). I got my stage experience also in some TV music programmes, like "The Chance of Success", "Must Be The Music" (with the Adelibanda Band), as well as "I've Got Talent" (with the Adelibanda Band).

Since 2015 I have been a graduate of Music Academy of Bydgoszcz in jazz vocalism, in the class led by dr Joanna Zolkos-Zagdanska. While looking for my own style, I am keenly experimenting with the music matter. I love widely understood jazz, soul, ethnic music, as well as alternative surround sound which is made with a lot of electronics. I constantly discover new potential in myself and I love "playing" with my voice. I "sing myself out" through improvisation, which gives me a huge feeling of freedom. Moreover, singing is my way of life, and most of all, it is my biggest passion and therapy for the reality. In addition to producing sounds, I am very keen on composing songs, transferring my thoughts on paper and teaching other people how to use their voice.

From 2007 to 2010 I co-operated with the guitarist, Adam Skretny; In 2011 the "Adelibanda" band was started; Since 2013 I have been co-operating with the composer and producer, Slawomir Szudrowicz. I exist vocally in the CD by Grzegorz Pleszynski which was composed and produced by Slawomir Szudrowicz ("Szudrovitz Studio"). In 2014 Slawomir and I recorded the soundtrack for the artistic film titled "Little Mermaid", made by Bydgoszcz artists, Marta Filipiak and Lukasz Owczarzak. In 2013, as a result of my co-operation with Monika Wirzajtis (psychologist and psycho-dramatist), I composed a song with Monika's lyrics titled „Kolysanka” („Lullaby”). Soon after that a video clip based on the song was made.

In 2014 I was a guest performer at a CD recorded by the band "Brda", titled "Mean Dry" and produced by Marek Maciejewski. As a session vocalist I recorded some backing singer pieces for a CD by Humam Ammari which is going to be released in 2016. On everyday basis I perform as Adela Konop or "Adelibanda". Since 2014 I have been a member of the group called "TKANKA" ("TISSUE") including Irek Zareba, Karol Szolz, Andrzej Neumann. Recently I have also been performing as a soloist for "Breakout Project" (Marcin Cholewa, Karol Szolz, Darek Osinski, Joanna Glubiak); the project is a tribute to Mira Kubasinska and the legendary band "Breakout". As a member of a choir I co-operate with the band "The Echoes Project".